A15

Poklopy vhodné na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. „zelené“ plochy (zatazova trieda A15 – do 1,5 t)