AK600
BK600
DK600R
DK600T
BK600 WP
AK600 WP
AK600

GLOBAX AK600s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na plochy použí­vané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy

 

BK600

GLOBAX BK600 s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na použitie pre chodní­ky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

DK600R

GLOBAX DK600R s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

 

DK600T

GLOBAX DK600T s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

 

BK600 WP

GLOBAX BK600 (vodotesný) s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na použitie pre chodní­ky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

AK600 WP

GLOBAX AK600  (vodotesný) s vnútorným priemerom 600 mm

Vhodný na plochy použí­vané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy