Mreža MS350
Mreža MS350

Mreža MS350 s vnútorným rozmerom 350x350 mm