AS260
AS600
AS600 WP
BS465
BS600
BS600 WP
BO900
BS880
DS600 WP
DO900 WP
AS260

GLOBAX AS260 s vnútorným priemerom 260x260 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy

 

AS600

GLOBAX AS600 s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy

 

AS600 WP

GLOBAX AS600 WP (vodotesný) s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na plochy používané pre chodcov, cyklistov a iné, napr. "zelené" plochy

 

BS465

GLOBAX BS465 s vnútorným priemerom 465x465 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy

 

BS600

GLOBAX BS600 s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

BS600 WP

GLOBAX BS600 WP (vodotesný) s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

BO900

GLOBAX BO900 s vnútorným priemerom 600x900 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

BS880

GLOBAX BS880 s vnútorným priemerom 880x880 mm

Vhodný na použitie pre chodníky, nemotoristické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá

 

DS600 WP

GLOBAX DS600 WP (vodotesný) s vnútorným priemerom 600x600 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel

 

DO900 WP

GLOBAX DO900 WP (vodotesný) s vnútorným priemerom 600x900 mm

Vhodný na vozovky ciest (vrátane peších zón), spevnené krajnice a parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel