KOMPONENTY LOŽÍSK

Komponenty ložísk dodávame hlavne pre potreby výrobcov ložísk, ale ich uplatnenie možno nájsť aj v iných odvetviach strojárskeho priemyslu.

Základný sortiment tvoria nasledovné výrobky:

 • Guľky v rozmeroch D od 1 do 50,8 mm v bežných ložiskových materiáloch a v rôznych stupňoch presnosti
 • Valčeky v rozmeroch priemeru D od 4 do 25 mm a dĺžke od 5 do 30 mm v bezných ložiskových materiáloch a v rôznych stupňoch presnosti
 • Ihlové valčeky v rozmeroch priemeru od 1 do 20 mm a dĺžke od 5 do 50 mm v bezných ložiskových materiáloch a v rôznych stupňoch presnosti
 • Rúry bezošvé, ťahané za studena, v rozmeroch D od 20 do 150 mm a hrúbke steny t od 3 do 15 mm v bežných ložiskových materiáloch
 • Masívne klietky pre guľkové, valčekové a súdkovéložiskáv rozmeroch D od 25 do 500 mm podľa výkresu zákazníka. Použitie materiálu mosadz, bronz, hliník, oceľ, nerez a textit.
 • Výkovky podľa výkresových požiadaviek zákazníkov. Rozsah je od 1 do 50 kg v rôznych tvaroch podľa použitej technológie.
 • Sústružené krúzky podľa výkresových požiadaviek zákazníkov v rozmeroch D od 20 do 400 mm. Polotovar pre výrobu je tyč, rúra, alebo výkovok. Stav spracovania môže byť pred alebo po tepelnom spracovaní, alebo aj na hotovo.

Global Supply je obchodná spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na svetových trhoch v oblasti nákupu
a predaja strojárenského tovaru.

Sme certifikovaná spoločnosť, ktorá svojím systémom riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2008 garantuje
zákazníkovi kontrolovanú a auditovanú kvalitu výrobkov z rozsiahleho portfólia dodávateľov.

Naša obchodná stratégia vychádza z potrieb celosvetového trendu globalizácie :

 • Zabezpečovať pre našich obchodných partnerov globálny nákup a predaj tovaru s pridanou hodnotou
 • Svojim servisom dodávok tovaru chrániť zákazníka pred obchodnými rizikami nami obchodovaných teritórií, najmä Ázie / nedodanie tovaru, dodanie nekvality a riešenie reklamácie, politické či menové riziko, financovanie…./
 • Optimalizovaný logistický reťazec vo všetkých krajinách nám umožňuje ponúkať zákazníkom dodávky aj malých dávok tovaru, ktoré sú pre neho inak neefektívne
 • Ponúkať strategický sourcing pri hľadaní výrob či kooperácie na nové výrobky, alebo inováciu stávajúcej úrovne výrobkov obchodných partnerov
 • Neustále vytvárať efektívny reťazec dodávateľov, za účelom udržania konkurencieschopnej ponuky pre obchodných partnerov
 • Strategicky rozširovať sortiment ponuky výrobkov

Global Supply je súčasťou silnej európskej priemyselnej skupiny HTC Holding, a.s., divízie KINEX BEARINGS.
KINEX BEARINGS patrí medzi významných dodávateľov valivých ložísk pre rôzne segmenty priemyslu. Naša spoločnosť je distribútorom ložísk do celého sveta.