KVALITA

• Medzinárodný systémy kvality EN ISO 9001 : 2008
• Výrobné spoločnosti, ktoré patria do nášho dodávateľského portfólia, sú všetky certifikované minimálne ISO 9001 /VDA, QS, TS/
• Referencie o dodávkach pre dôležitých a známych zákazníkov
• Každý nový dodávateľ podlieha nášmu auditu
• Všetci dodávatelia podliehajú vyhodnocovaniu SES – “Supplier Evaluation System“
• Vzorkovanie v súlade s úrovňou PPAP
• Pozitívne vyhodnotenie výsledkov analýzy dodaných vzorkou
• Pravidelné re-audity minimálne 2 x za rok
• Zabezpečujeme systém kvality menežementu, prispôsobujeme ho podľa potrieb zákazníka a vlastných potrieb
• Vo všetkých našich aktivitách realizujeme stratégiu stáleho  zlepšovania, aby sme dosiahli vylepšenia kvality, služby zákazníkovi a hodnotu komodít